Vzdrževalna dela na pivški šoli in v vrtcu se zaključujejo

22. 8. 2017 546