POVABILO K PREDLOŽITVI PREDLOGOV PROJEKTOV (OPERACIJ V OKVIRU STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST) ZA UMESTITEV V SLR LAS ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

24. 4. 2015 175