Obvestilo za javnost - pričela so se izvajati gradbeno obrtniška in inštalacijska dela na nekdanjem vojaškem objektu št. 6 pri Pivki

2. 6. 2015 463