POŠKODOVANJE IN ODTUJITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE JE KAZNIVO DEJANJE

8. 6. 2015 1646