JAVNO NAZNANILO O DODATNI JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka (predloga št. 3) Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Pivka št. 1

8. 8. 2017 2290