Prenovljen Javni razpis Stanovanjskega sklada RS za oddajo tržnih stanovanj v najem

8. 8. 2017 591