Občina Pivka vabi športna društva, skupine in ostale zainteresirane, da podajo predloge za uporabo večnamenske športne dvorane v Pivki

6. 7. 2015 400