Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

13. 7. 2015 280