POVPREČNINA ZA DRUGO POLOVICO LETA 2015 ZNAŠA 519 EVROV

14. 7. 2015 386