Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka 13.7.2015 Občina Pivka vabi športna društva, skupine in ostale zainteresirane, da podajo predloge za uporabo večnamenske športne dvorane v Pivki

13. 7. 2015 339