V Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera smo začeli urejati infrastrukturo

31. 7. 2017 417