Javno zbiranje ponudb za prodajo stvarnega premoženja last Občine Pivka

3. 8. 2015 240