Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem ter za dodelitev tržnih stanovanj v najem

19. 1. 2016 1544