Sprejet rebalans proračuna Občine Pivka za leto 2015

2. 10. 2015 450