Pravilnik o oglaševanju na območju občine Pivka v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

2. 4. 2024 76