Preplastitve občinskih cest v letu 2024

63
341.600,00 EUR
Lastni projekti
V teku