Ureditev paviljona na otroškem igrišču v Pivki

11. 3. 2024 270