Ureditev otroških igrišč na območju LAS

233
101.276,32 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
58.096,09 EUR
Zaključeno
Športni park Pivka, 6257 Pivka