Ureditev otroškega igrišča ter postavitev paviljona v Pivki

95
36.000,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
Zaključeno
Športni park Pivka, 6257 Pivka