Obnovljeni talna plošča in oporniki mostu čez potok Sušica

232
Lastni projekti, Ministrstvo za okolje in prostor
Zaključeno