Javni razpis za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Pivka v letu 2024

11. 1. 2024 551
11.01.2024
Javni razpisi in javni natečaji
20.09.2024 do 00:00
15.000,00 EUR
41010-3/2024           
11.01.2024
Maja Pikec Volčič
057210100