Sanacija škode po poplavah iz septembra 2022 na lokalni cesti vojašnica Pivka – Velika Pristava

182
72.526,34 EUR
Drugi viri
59.447,82 EUR
Zaključeno
Velika Pristava, 6257 Pivka