8. seja občinskega sveta Občine Pivka v znamenju sprejema proračuna za leto 2024

20. 12. 2023 350