Odslej za območje občine Pivka skrbi Zavetišče Oskar Vitovlje

10. 11. 2015 1759