Nujna vzdrževalna dela na objektu Snežniška cesta 2 v Pivki

4. 9. 2023 272