Opravljen je bil nadzor ločevanja odpadkov

18. 4. 2017 469