Podpisana je pogodba za ureditev balinišča v Dolnji Košani

27. 7. 2023 368