Rekonstrukcija in dozidava gasilskega doma v Košani

394
775.012,00 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Gasilski dom Košana, 6257 Pivka