Vaščani Nadanjega sela so s prostovoljnim delom uredili 450 metrov ceste

15. 6. 2023 377