Obnova Kapele sv. Družine v Kalu pri Pivki

31. 5. 2023 301