Pomniki boja za svobodo in partizansko šolstvo med 1943-1945 na Pivškem

15. 5. 2023 582