Obnovljen »Maslov« suhi zid v Drskovčah 

10. 5. 2023 507