Združenja občin skupaj pozivajo k dvigu povprečnine za letos

4. 4. 2023 125