Za občino Pivka še vedno velja razglas o veliki požarni ogroženosti

10. 4. 2017 679