Zasaditev drevoreda lip na odseku ceste Pivka - Parje

22. 12. 2022 170