Graditev večnamenske dvorane v Šmihelu

428
760.000,00 €
325.157,00 €
V teku