Javni poziv za sodelovanje pri vzpostavitvi novih kalov na pašnikih na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera

10. 11. 2022 124