Izvajanje sečnje dreves na območju pohodniške poti na Sveto trojico  

27. 10. 2022 152