Slovenska nagrada Natura 2000 za družbeno-gospodarske koristi Zavodu za gozdove Slovenije, Center Dina s priznanjem za finalista

25. 10. 2022 230