Župan in svetniki občinskega sveta Občine Pivka so si ogledali gradnjo doma za starejše v Pivki

25. 10. 2022 311