Vlada in občinska združenja so danes dosegla dogovor o višini povprečnin za prihodnji dve leti.

20. 10. 2022 175