Graditev večnamenske dvorane v Šmihelu

19. 10. 2022 199