Obnova pročelja garažnega objekta gasilskega doma v Pivki

4. 10. 2022 103