Poveljnik sil Slovenske vojske pri županu v Pivki

29. 9. 2022 213