Občinski svet Občine Pivka je sprejel dopolnitev stališč do pripomb zaradi dodatne javne razgrnitve

1. 2. 2017 1520