SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 24. REDNI SEJI

9. 9. 2022 313