SVETNIKI OBČINSKEGA SVETA OBČINE PIVKA SO SE SESTALI NA 23. REDNI SEJI

8. 7. 2022 210