ORGANIZACIJA ZIMSKE SLUŽBE NA KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CESTAH V OBČINI PIVKA

19. 1. 2017 657