Košnja obcestnega pasu na kategoriziranih cestah v občini Pivka

16. 6. 2022 99