Opozorilo: burja, kjer pa burje ne bo, nizke temperature

5. 1. 2017 177