NA OBMOČJU KRAJINSKEGA PARKA PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA NI DOVOLJENO GRADITI PLINOVODA

22. 4. 2022 202